פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Customer Support

Department of Support: Any technical support of hosting, domains, ssl sertificates, licenses ask here

 Billing Department

Department of Billing. Any support for payment confirmation, invoicing, billing cycle, ask here.

 Sales Department

Department of Sales. Any question about products, services, ask here

 Abuse Derpartment

Department of Abuse Report