Tiquet Obert


Si no pot trobar una solució al seu problema a la base de coneixements, pot enviar un tiquet de suport triant el departament adequat abaix.


 Customer Support

Department of Support: Any technical support of hosting, domains, ssl sertificates, licenses ask here

 Billing Department

Department of Billing. Any support for payment confirmation, invoicing, billing cycle, ask here.

 Sales Department

Department of Sales. Any question about products, services, ask here

 Abuse Derpartment

Department of Abuse Report