Во моментов нема прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.

Статус на сервери

Преглед на нашите сервери во реално време.

Сервер HTTP FTP POP3 PHP инфо % на искористеност Активно време
Aether (IIX SSD Litespeed) [S] PHP инфо
Al Ayyubi (IIX SSD Litespeed) [S] PHP инфо
Al-Fatih (US SSD Litespeed) [S] PHP инфо
Apollo (IIX) [R] PHP инфо
Ares (IIX) (SSD) [S] PHP инфо
Athena (SG) [S/R] PHP инфо
Eirene (US SSD Litespeed) [S] PHP инфо
Freya (US) [S/R] PHP инфо
Hades (IIX) [R] PHP инфо
Hebe (US) (SSD) [S/R] PHP инфо
Hemera (IIX) [R] PHP инфо
Hercules (IIX) [S] PHP инфо
Hestia (IIX) [R] PHP инфо
Poseidon (IIX) (SSD) [R] PHP инфо
Tartarus (US) [S] PHP инфо
Zeus (IIX) [S] PHP инфо