هم اکنون مشکل شبکه وجود دارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Aether (IIX) (SSD) اطلاعات php
Apollo (IIX) اطلاعات php
Ares (IIX) (SSD) اطلاعات php
Athena (SG) اطلاعات php
Freya (US) اطلاعات php
Hades (IIX) اطلاعات php
Hebe (US) (SSD) اطلاعات php
Hemera (IIX) اطلاعات php
Hestia (IIX) اطلاعات php
Poseidon (IIX) (SSD) اطلاعات php
Zeus (IIX) اطلاعات php