ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp140,000.00
1 سال
Rp140,000.00
1 سال
Rp140,000.00
1 سال
.net
Rp160,000.00
1 سال
Rp160,000.00
1 سال
Rp160,000.00
1 سال
.org
Rp180,000.00
1 سال
Rp180,000.00
1 سال
Rp180,000.00
1 سال
.info
Rp190,000.00
1 سال
Rp190,000.00
1 سال
Rp190,000.00
1 سال
.biz
Rp170,000.00
1 سال
Rp170,000.00
1 سال
Rp170,000.00
1 سال
.us
Rp130,000.00
1 سال
Rp130,000.00
1 سال
Rp130,000.00
1 سال
.name
Rp130,000.00
1 سال
Rp130,000.00
1 سال
Rp130,000.00
1 سال
.asia
Rp200,000.00
1 سال
Rp200,000.00
1 سال
Rp200,000.00
1 سال
.tv
Rp400,000.00
1 سال
Rp400,000.00
1 سال
Rp400,000.00
1 سال
.in
Rp220,000.00
1 سال
Rp220,000.00
1 سال
Rp220,000.00
1 سال
.xyz
Rp160,000.00
1 سال
Rp160,000.00
1 سال
Rp160,000.00
1 سال
.online
Rp490,000.00
1 سال
Rp490,000.00
1 سال
Rp490,000.00
1 سال
.news
Rp350,000.00
1 سال
Rp350,000.00
1 سال
Rp350,000.00
1 سال
.live
Rp365,500.00
1 سال
Rp365,500.00
1 سال
Rp365,500.00
1 سال
.co
Rp400,000.00
1 سال
Rp400,000.00
1 سال
Rp400,000.00
1 سال
.or.id
Rp58,000.00
1 سال
Rp58,000.00
1 سال
Rp58,000.00
1 سال
.web.id
Rp58,000.00
1 سال
Rp58,000.00
1 سال
Rp58,000.00
1 سال
.sch.id
Rp58,000.00
1 سال
Rp58,000.00
1 سال
Rp58,000.00
1 سال
.ac.id
Rp58,000.00
1 سال
Rp58,000.00
1 سال
Rp58,000.00
1 سال
.co.id
Rp112,000.00
1 سال
Rp112,000.00
1 سال
Rp112,000.00
1 سال
.my.id
Rp60,000.00
1 سال
Rp60,000.00
1 سال
Rp60,000.00
1 سال
.biz.id
Rp60,000.00
1 سال
Rp60,000.00
1 سال
Rp60,000.00
1 سال
.ponpes.id
Rp58,000.00
1 سال
Rp58,000.00
1 سال
Rp58,000.00
1 سال
.id
Rp255,000.00
1 سال
Rp255,000.00
1 سال
Rp255,000.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains